Khuyến mại tháng 7/2017

SMARTLIFE

Chương trình khuyến mại SMARTlife tháng 7 năm 2017

  • Lắp đặt giàn phơi thông minh : Giảm 10% giá niêm yết của sản phẩm
  • Lắp đặt lưới an toàn ban công : Giảm 10% giá niêm yết của sản phẩm
  • Lắp đặt Cửa lưới chống muỗi SMARTlife : Giam 10 % trên tổng giá trị hóa đơn
  • Lắp đặt trên 3 sản phẩm khác loại của SMARTlife : Giảm 15 -20% trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán

Bài viết liên quan

Danh mục